Cầu Ông Điền bắt qua sông Cổ Cò sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư bất động sản mới?

Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương mở rộng đường dẫn phía Tây cầu Ông Điền lên 19,5 m (đoạn qua địa phận TP. Hội An). Đồng thời yêu...

Read More